026-34528395
پارس رزم

لباس آیکیدو

لباس آیکیدو فروش تنها بصورت عمده حداقل 100 دست سایز و پارچه انتخابی فقط بصورت عمده به فروش می رسد

آیکودو ورزش شرقی به معنای ایجاد هماهنگی بین روح و انرژی درونی فرد است ترکیبی از پرورش فنون رزمی و فلسفه روح متعالی است این روش همچنین روشی برای پاکسازی روح و بدن است اما فلسفه معنوی آن جلوگیری از فریب اجتناب از فریب و پرهیز از فضایل حیوانات برای غلبه بر حریف است.

بنیانگذار این ورزش رزمی Moriya Ueshiba نام دارد وی در 14 دسامبر 1883 در منطقه واکایاما ژاپن در منطقه ای که اکنون تانابه نام دارد یک خانواده کشاورز به دنیا آمد وی تنها پسر خانواده پنج فرزند بود وی از پدرش یوروكو علاقه به ظاهر سامورایی و كار گروهی و از مادرش علاقه شدیدی به دین شعر و هنر داشت.

از زمان کودکی مری چنان ضعیف و بیمار بود که ترجیح می داد در خانه بماند و کتاب بخواند تا بازی او عاشق شنیدن داستانهای شگفت انگیز در مورد مقدسین خارق العاده آنوگوجا و کابو داشی بود و شیفته آیین های مخفی بودیسم بود. زمانی موریا را کشیش بودایی می دانستند هدف اوشیبا از ایجاد ورزش های رزمی برای آکیدو دفاع بدون آسیب رساندن به حریف بود.

ورزش آیکیدو

ورزش آیکیدو یک هنر رزمی است که بیشتر روی دفاع تمرکز دارد و حرکت تهاجمی بسیار محدودی دارد در آی کی دو آنها معتقدند که بدون آسیب رساندن به حریف از خود دفاع می کنند این ورزش رزمی به هواداران خود می آموزد که چگونه حریف را شکست دهند و از قدرت حریف برای کنترل او استفاده کنند. تمرکز آکیدو مشت و لگد زدن به حریف نیست  بلکه استفاده از انرژی حریف برای پیروزی یا ناک اوت کردن حریف است آیکیدو یک هنر ایستا نیست  بلکه بیشتر بر روی حرکات پویا تمرکز دارد.
در آکیدو  این فرد در قفل کردن اتصالات و تغییر جهت نیروی حمله کننده  تبدیل حرکت مستقیم مهاجم به یک حرکت دایره ای و سپس پرتاب مهاجم به زمین تخصص دارد ضربه زدن با وجود خطر و قدرت آیکیدو یک تکنیک است اما میزان آسیب دیدگی آن اندک است و آیکیدوکا سعی می کند قدرت خود را آرام  قوی و بدون خشونت حفظ کند.
بنابراین  از دیدگاه جامع زبانی آیکیدو به معنی ابزاری برای ترکیب قدرت است و طبق قانون آیک که از هنرهای رزمی صحبت می کند این اصطلاح به معنای مهاجم با حداقل تلاش و قدرت است راه های کنترل آن این بدان معنی است که ما باید از ریتم و زمان حمله حریف آگاه باشیم و درک کنیم که این به اصولی است که بنیانگذار جودو کنرو (کانو جاگورو) معرفی کرده است.