026-34528395
پارس رزم

لباس جیت کاندو

لباس جیت کاندو عمده فروشی برای این محصول حداقل 100 دست

لباس جیت کاندو که یکی از مهمترین هنرهای رزمی در چین است که توسط بروس لی کونگ فو کار و بازیگر مشهور سینما تاسیس شد. بیشتر تکنیک های جت کان دو بر اساس هنرهای رزمی وینگ چون کونگ فو است زیرا بروس لی این هنر رزمی کلاسیک را در هنگ کنگ زیر نظر استاد یپمن که استاد این فن بود انجام می داد. فنون Wing Chun برای کاربردی تر شدن آن تغییر کرده است و استفاده از سلاح‌ سرد بسیار گسترده تر است. این برنامه اکشن چند زمانه و سایر هنرهای رزمی را با هم ادغام می کند به طوری که برخی جت کان دو را اولین سیستم و مدل هنرهای رزمی ترکیبی می دانند.| استفاده از سلاح های سرد در جت کان دو بر اساس هنرهای رزمی استاد دان اینوسانتو است بروس لی با آموزش آن و یافتن اشکالات اساسی در فن این استاد آن را به روشی عملی تبدیل کرد و چندین تغییر اساسی در دفاع و حمله ایجاد کرد. اما بروس لی معتقد به هنر دفاع از خود با استفاده از ضربات دست و پا بود ، به همین دلیل از وی نقل شده است: اگر مردی با چهار دست و چهار پا متولد شود ، می توان گفت كه شخص به شیوه ای پیچیده تر ضربه می زند تا زمانی که این اتفاق نیو فتاده تکنیک های اساسی و استفاده شده ثابت می ماند و بروس لی این هنر رزمی را جت کان دو بدون هیچ سابقه و پسوندی نامید.| این رشته را گاهی جان فنگ کونگ فو می نامند. جان فن بنیانگذار بروس لی به زبان چینی است. به همین دلیل در سال 2004 بنیاد بروس لی نام رسمی هنرهای رزمی را به John Fan Jet Con Do تغییر داد.|